Archivo de la etiqueta: Deute Generalitat

La Generalitat prioriza el pago de la deuda frente a los servicios públicos

ImpagoServiciosPublicoPublicado el día 01/10/2014  en el diario PUBLICO

El Ejecutivo catalán dejará de pagar a empresas sociales y farmacias, mientras que seguirá cumpliendo con sus pagos a las entidades financieras y al Estado español, según denuncia la PACD

La Generalitat de Catalunya sólo pagará 38 millones de euros de los 50 que tenía comprometidos con las entidades sociales, mientras que avanzó el impago de 119 millones al colectivo farmacéutico. La Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Dueda (PACD) denuncia que al tiempo que se prodicen estos impagos, hechos públicos por parte de la Consejería de Economía y Conocimiento en el Parlament, el Govern  se preocupa de no deja de pagar «cada mes varios pagos» a varias entidades financieras y al Estado español. La plataforma destaca que entre esos bancos destacan el «CaixaBank o el BBVA». Sigue leyendo

El espejismo de la independencia

Publicado en Sentit Crític el 18 de septiembre de 2014

seguem amb el deute

La independencia de Catalunya, eso que parece cada vez menos lejano, es para muchas personas sinónimo de libertad y de plena soberanía, de emprender un vuelo libre de vínculos impuestos. La mayoría sabemos, pero, que la realidad es mucho más compleja, y que la soberanía y la independencia reales tienen que ir mucho más allá de un cambio de fronteras físicas. En Catalunya tenemos delante la oportunidad de construir un nuevo marco de referencia, y en este viaje que emprendemos la cuestión de la deuda tiene que ser un eje central de los debates sobre hasta donde queremos llegar.  Sigue leyendo

El miratge de la independència

seguem amb el deutePbulicat a Sentit Crític el 18 de setembre de 2014
 
La independència, aquella fita que sembla cada cop menys llunyana, és per a moltes sinònim de llibertat i de sobirania plena, d’emprendre un vol lliure de lligams imposats. La majoria sabem, però, que la realitat és molt més complexa, i que la sobirania i la independència reals han d’anar molt més enllà d’un canvi de fronteres físiques. Tenim al davant l’oportunitat de construir un nou marc de referència, i en aquest viatge que emprenem la qüestió del deute ha de ser un eix central dels debats sobre fins on volem arribar.
 
Fins ara, s’ha parat atenció en el deute que heretaríem de l’Estat espanyol. Però cal posar atenció també a decidir què fem amb els deutes “propis”, els generats per les administracions públiques catalanes, i en especial l’astronòmic deute acumulat per la Generalitat de Catalunya. Uns deutes acumulats envers els mercats financers (principalment bancs nacionals, espanyols i internacionals), però sobretot envers el mateix Estat espanyol.

Sigue leyendo

Catalunya dedica més recursos a obligacions del deute que a Salut

 

Article publicat a  Ara,cat, per Roger Tugas:

Quan els ingressos no permeten cobrir puntualment unes despeses, cal renunciar-hi o endeutar-se. Això ho saben totes les famílies, però també és vàlid per a les administracions públiques, que els últims anys han aplicat tant la tisora per reduir despeses com han hagut d’augmentar de manera notable el seu endeutament per complir els compromisos de pagament. Ara bé, a mesura que creix el deute, també s’incrementen les quantitats a pagar pels seus venciments i pels interessos. És la situació que viuen la Generalitat i l’administració de l’Estat, que cada any han d’augmentar els recursos destinats a aquestes partides mentre segueixen retallant o -en el millor dels casos- congelant despeses com les polítiques socials. I com més s’allargui la crisi, més difícil serà fer front a aquesta situació.

Sigue leyendo