Archivo de la etiqueta: DUI

El espejismo de la independencia

Publicado en Sentit Crític el 18 de septiembre de 2014

seguem amb el deute

La independencia de Catalunya, eso que parece cada vez menos lejano, es para muchas personas sinónimo de libertad y de plena soberanía, de emprender un vuelo libre de vínculos impuestos. La mayoría sabemos, pero, que la realidad es mucho más compleja, y que la soberanía y la independencia reales tienen que ir mucho más allá de un cambio de fronteras físicas. En Catalunya tenemos delante la oportunidad de construir un nuevo marco de referencia, y en este viaje que emprendemos la cuestión de la deuda tiene que ser un eje central de los debates sobre hasta donde queremos llegar.  Sigue leyendo

El miratge de la independència

seguem amb el deutePbulicat a Sentit Crític el 18 de setembre de 2014
 
La independència, aquella fita que sembla cada cop menys llunyana, és per a moltes sinònim de llibertat i de sobirania plena, d’emprendre un vol lliure de lligams imposats. La majoria sabem, però, que la realitat és molt més complexa, i que la sobirania i la independència reals han d’anar molt més enllà d’un canvi de fronteres físiques. Tenim al davant l’oportunitat de construir un nou marc de referència, i en aquest viatge que emprenem la qüestió del deute ha de ser un eix central dels debats sobre fins on volem arribar.
 
Fins ara, s’ha parat atenció en el deute que heretaríem de l’Estat espanyol. Però cal posar atenció també a decidir què fem amb els deutes “propis”, els generats per les administracions públiques catalanes, i en especial l’astronòmic deute acumulat per la Generalitat de Catalunya. Uns deutes acumulats envers els mercats financers (principalment bancs nacionals, espanyols i internacionals), però sobretot envers el mateix Estat espanyol.

Sigue leyendo