Archivo de la categoría: Sin categoría

El nou Fons de Liquidació Bancari Europeu, un altre mecanisme per passar pèrdues bancàries als contribuents.

Finalment, l’Ecofin (Consell d’Assumptes Econòmics i Financers de la Unió Europea) ha acordat crear el fons per liquidar bancs a nivell europeu, o sigui, per garantir els diners dels dipositants, que s’anomenarà  Mecanisme Únic de Resolució (MUR) (o els seu acrònim en anglès SRM, Single Resolution Mechanism).ecofin [Castellano] Sigue leyendo

Rexeitar a privatización da sanidade pasa por rexeitar a débeda ilexítima

A sanidade como servizo público (e que sempre desexamos e valoramos como universal e de calidade), está hoxe en serio risco de esmorecer até rematar converténdose nun negocio máis, e dos máis rendibles, dende logo.

Aínda non asimilada a medida comunicada do imposto á enfermidade, establecendo un repago polos fármacos de dispensación hospitalaria, sae á palestra a intención de establecer e impulsar as chamadas «Áreas de Xestión Clínica». Trátase de áreas independentes e autónomas que convivirán dentro dos propios centros, e que contarán con xestoras/es propios, así coma persoal e orzamentos propios. Introduce un criterio de rendabilidade, e unha competencia entre o propio persoal que ocasione a súa división, e impulsa dende dentro a austeridade nos tratamentos. Áreas que, ademáis, poden posteriormente ser privatizadas de xeito sinxelo, outorgándolle unha personalidade xurídica propia.

Esta tan preocupante medida, ven a ser sen embargo un xigantesco paso máis nese proceso de degradación e estrangulamento da sanidade pública, que pretende pouco a pouco unha privatización máis ou menos encuberta: repagos, reducións de persoal (3000 prazas vacantes froitos de xubilacións que non van ser cubertas), redución progresiva dos orzamentos (redución acumulada de 1614 millóns de euros nos últimos 5 anos), peche de quirófanos e de plantas enteiras (coma no hospital Abente da Coruña), de centros de atención primaria, desvío de operacións a centros privados…

Mais non é un problema únicamente da sanidade. Os recortes e repagos recaen en todas partes: en educación, en dependencia, nos servizos sociais, no funcionariado, nas pensións… Cal é o nexo común de todos estes recortes?

A DÉBEDA PÚBLICA. Desde a Plataforma pola Auditoría Cidadá da Débeda, ao igual que moitos outros sectores, colectivos e persoas, evidenciamos unha relación directa entre a débeda pública e os recortes. Que así sexa, vén determinado pola reforma da Costitución española por parte de PP e PSOE para priorizar o pago da débeda sobre calquera outro gasto. Que o PPSOE obedecese no 2011 os ditados da Troika e a UE trae como consecuencia que os xuros da débeda que temos que pagar á banca non deixen de medrar, sendo no 2014 a segunda partida máis alta dos orzamentos. A débeda aumenta e os recortes continuarán aumentando. Por iso é fundamental esixir a derogación desta reforma que atenta mesmo contra os dereitos fundamentais das persoas para incrementar os beneficios da banca

Mais a cuestión fundamental é que a orixe da débeda pública non é pública. A orixe da débeda non está no gasto en partidas sociais, en elementos que melloraran a vida das persoas, senón que estamos pagando, a través de rescates bancarios, as débedas privadas dos bancos e as grandes empresas (por agora, lévannos roubado 260.000 millóns de euros). Cando a poboación vese obrigada a pagar unha débeda que foi contraida ás súas costas e cuxo pago vai contra os seus dereitos, entón, falamos de DÉBEDA ILEXÍTIMA. Daí o lema que asume a Plataforma pola Auditoría Cidadá da Débeda (PACD): NON DEBEMOS, NON PAGAMOS.

Para rexeitar esta débeda ilexítima, propoñemos utilizar a ferramenta dunha auditoría cidadá: unha análise de todas as contas, levada a cabo pola propia poboación, para determinar qué parte da débeda é ilexítima, e polo tanto rexeitarse o seu pagamento. Unha auditoría entendida como ferramenta de empoderamento e loita da sociedade, de recuperación da soberanía do pobo, e que a partir da súa autoorganización, necesita apoiarse na mobilización e na unidade das loitas.

Por todo isto, desde a Plataforma pola Auditoría Cidadá da Débeda – Galiza, apoiamos a folga dos traballadores e as traballadoras da sanidade pública, e chamamos á poboación a participar nas manifestacións do día 10 nas cidades e vilas da Galiza. Mais imos moito máis aló, e cremos que todas as persoas e colectivos debemos confluir nas loitas, e traballar xuntas para o non pago da débeda ilexítima.pacdgaliza

Deute català i pressupostos 2014

Encerclem-05En el marc de la campanya Aturem els pressupostos de la misèria! Desobediència! la PACD de Barcelona ha fet una sèrie de xerrades per explicar què hi ha realment darrere dels pressupostos de la Generalitat i com afecten al deute català.

Us recordem que us oferim els pressupostos complets i en excel per tal que entre totes puguem analitzar-los. 

Sigue leyendo

[Nota de premsa] Els pressupostos del 2014 són un atac al país

Pressupostos 2014 versió real

La PACD s’adhereix a la desobediència als pressupostos del 2014 i els ofereix complets i en format treballable. [Castellano]
 
La PACD es posiciona en contra de l’aprovació dels pressupostos 2014 ja que els comptes de la Generalitat són opacs i perpetuen l’espiral de l’endeutament públic, la privatització dels serveis públics i l’espoli dels béns comunsSe suma a la crida a la mobilització «Desobeïm els pressupostos»  del 4 de desembre a les portes del Parlament organitzada per Juntes Podem.
 
Barcelona, 29 de desembre de 2013. Amb 41.640  persones desnonades, 44.890 acomiadades, 1.648.200 aturades, un terç de la població en situació de pobresa, 200.000 treballadores de la llar sense drets, més de 2.000 persones migrades als CIE… la situació econòmica i social de Catalunya continua empitjorant seguint la tendència dels anys anteriors. Malgrat això, el govern de la Generalitat amb el suport d’ERC presenta uns pressupostos -aparentement «socials»- per el 2014 enmig de proclames de sortida de la crisi i de construcció d’un nou Estat que són una nova prova del desmantellament dels poders i serveis públics a Catalunya. 

[Nota de prensa] Los presupuestos de 2014 son un ataque al país

Pressupostos 2014 versió real

La PACD se adhiere a la desobediencia a los presupuestos del 2014 y los ofrece completos y en formato trabajable [Català]

La PACD se posiciona en contra de la aprobación de los presupuestos 2014 puesto que las cuentas de la Generalitat son opacas y perpetúan el espiral del endeudamiento público, la privatización de los servicios públicos y el expolio de los bienes comunes. Se suma al llamamiento a la movilización «Desobedecemos los presupuestos»  del 4 de diciembre a las puertas del Parlamento organizada por Juntas Podemos
Barcelona, 29 de diciembre de 2013. Con 41.640 personas desahuciadas, 44.890 despedidas, 1.648.200 paradas, un tercio de la población en situación de pobreza, 200.000 trabajadoras del hogar sin derechos, más de 2.000 personas migradas a los CIE… la situación económica y social de Cataluña continúa empeorando siguiendo la tendencia de los años anteriores. A pesar de esto, el gobierno de la Generalitat con el apoyo de ERC presenta unos presupuestos – aparentemente «sociales»- para el 2014 en medio de proclamas de salida de la crisis y de construcción de un nuevo Estado que son una nueva prueba del desmantelamiento de los poderes y servicios públicos en Cataluña.
Un presupuesto es político
Los presupuestos no son nunca, como nos quieren hacer creer, un instrumento técnico del gobierno, si no la materialización económica de las prioridades políticas de un gobierno. Así, distinguen lo que es «inversión» (el dinero público que revierten en la economía privada en ámbitos como la investigación e innovación, el turismo o la financiación de la ICF) de lo que es «gasto» (dinero público destinado a educación, salud, bienestar y otros servicios). Es político considerar la «inversión» como un instrumento para salir de la crisis y el «gasto» como una carga pública.
Otra novedad política y no técnica es la «corresponsabilidad» compartida para salir de la crisis, en que gobierno, trabajadores públicos y ciudadanía tienen que remar juntos para sacar adelante el país: el gobierno elimina 57 entidades públicas desde el 2011, los trabajadores ponen parte del sueldo y la ciudadanía socializa las pérdidas. Desde la PACD denunciamos que ni a las empresas ni a la banca se les exige responsabilidad en la salida de la crisis y que el gobierno olvida que no es un agente propio diferente de la ciudadanía, tiene que ser la representación ejecutiva.
Los presupuestos de la miseria
Las cuentas que presenta el consejero Mas-Colell no son unos presupuestos sociales y dejan claras las prioridades de quienes los aprueban: en los gastos, el incremento en millones de euros de la partida de intereses de la deuda supera la de Bienestar y Familia; Justicia aumenta un 0’1% respecto 2013 (porque incluye financiamientos diferidos de la Ciudad de la Justicia) y Educación y Sanidad sólo aumentan un 0,2%, mientras Interior recibe un incremento del 0,6%. En cuanto a los ingresos, hay que destacar que la Generalitat tiene graves limitaciones a la vez de recaudar dinero público. La partida más alta, con diferencia, corresponde a las transferencias (suponen un 61% de los ingresos) y las soluciones que plantea el gobierno con ERC son la venta de patrimonio y las concesiones, es decir, privatizar el país. Se aspira a ingresar 847 millones de euros con la venta de patrimonio a lo largo del 2013. Esta cifra, que duplica la de 2012, deja una Generalitat en dependencias de alquiler que ya se ha vendido bienes comunes como el agua -ATLL, AGBAR-, autopistas, empresas municipales rentables, transporte público, aparcamientos.
Austeridad es miseria
Las medidas de ‘austeridad tomadas hasta ahora no han servido para mejorar la situación de la deuda catalana, al contrario ha continuado aumentando, tanto en intereses como en importe total de la deuda. Desde 2008 al 2014 la deuda catalana ha pasado de un 10,4% a un 30’3% del PIB (de 21.000 a casi 60.000 millones de euros). Este hecho repercute en la cantidad de intereses que pagamos entre todas y que a 2014 serán de 2.077 millones de euros (al inicio de la crisis eran 919 millones de euros). Las cantidades que gestiona la Generalitat son de un gasto de 25.555M€ y unos ingresos de 23.608M€; la deuda, por lo tanto, las duplica con creces. Bajo un aumento misérrimo del gasto y después de recortar 1.899M€ el año pasado, 1.612 en 2012 y 2.267 el 2013 en salud, educación, bienestar o cultura, se esconden las cantidades necesarias para pagar los intereses de la deuda de la Generalitat con entidades financieras.
Opacidad en la deuda catalana
La deuda es un elemento que condiciona, no sólo la política estatal, sino también la catalana, en cambio la transparencia brilla por su ausencia. No tenemos acceso a la información detallada de la deuda catalana ni de los acreedores y así lo denunciamos el 27 de septiembre vía instancia a la Generalitat. Dos meses después de presentar “La web de Transparencia”, el gobierno continúa negando a la ciudadanía lo que es suyo: el conocimiento de donde va destinado el dinero de las catalanas y los catalanes. Destacamos que, a pesar de haber creado esta web, no ha facilitado los presupuestos completos y en un formato trabajable. Desde la PACD trabajamos para tener información actualizada en formato abierto y compartirla en las máximas vías posibles y creemos en la necesidad de controlar la ejecución de los presupuestos 2014, de la Generalitat y del resto de entes que la forman, durante el año de manera colectiva, por eso facilitamos el archivo excel de la previsión de cuentas de este año.
Desobedecemos
La PACD no puede aceptar la aprobación de estos presupuestos que inciden en la rotura del país, en la venta de los bienes públicos y la privatización de los servicios de todos. Los partidos que lo aprueban arrastran Cataluña al centro del espiral de deuda y es necesario que la ciudadanía se oponga. Desde la PACD opinamos que los pasos a seguir son la auditoría ciudadana para fiscalizar los poderes públicos y la toma directa de la soberanía si la dignidad de las personas no es respetada. No es cierto que sólo se puede recortar o vender, hay alternativas y se pueden definir apostando por procesos participativos, desde la ciudadanía y los movimientos sociales a diferentes niveles, no sólo el autonómico, sino también el municipal.
Por esta razón apoyamos a la concentración ante el Parlamento el próximo día 4 de diciembre. Una concentración que quiere hacer llegar el descontento de una población castigada por las injusticias y los recortes a los parlamentarios y parlamentarias, a una clase dirigente que se empecina a dar la espalda a los más desfavorecidos y perseguir el beneficio de unos pocos. Por todo esto, desobedecemos los Presupuestos!
El 4 de diciembre jornada de lucha
Todas al Parlamento. Paremos los presupuestos de la miseria, desobediencia!
[18 h a Foment-Vía Laietana 32]
auditoriabcn@gmail.com
@AuditoriaBCN

Exposició «Viure en Deutecràcia» al Casal de Joves de Sant Cugat

Com hem arribat a l’actual crisi del deute? Quins són els precedents històrics? Què vol dir que vivim en Deutecràcia? Qui es beneficia i qui surt perjudicat en aquestes crisis? Per respondre aquestes i altres preguntes s’ha creat l’exposició “Viure en Deutecràcia”, que es presenta aquesta setmana al Casal de Joves de Sant Cugat del Vallés, on romandrà des del 29 de novembre fins el 15 de gener. [Castellà] Sigue leyendo