Deute català i pressupostos 2014

Encerclem-05En el marc de la campanya Aturem els pressupostos de la misèria! Desobediència! la PACD de Barcelona ha fet una sèrie de xerrades per explicar què hi ha realment darrere dels pressupostos de la Generalitat i com afecten al deute català.

Us recordem que us oferim els pressupostos complets i en excel per tal que entre totes puguem analitzar-los. 

A continuació teniu la presentació que hem fet servir i que explica, a partir dels principis que recullen aquests pressupostos oficials, què és el que en realitat volen dir.

A grans trets:

  • No és cert que el dèficit es compensarà via ingressos, nosaltres denunciem que això implica vendre’s patrimoni i privatitzar serveis i béns comuns pels quals després haurem de pagar les de sempre.
  • No és un pressupost social ja que només s’augmenta un 0’2% a partides com Educació, Salut, Benestar social i família… mentre es retalla més en universitats i s’augmenta en Governació, Interior i Interessos del deute, per exemple.
  • No serveix destinar partides a «acompanyar la recuperació econòmica» ja que els comptes de 2014 continuen augmentant el deute i el dèficit de la Generalitat.
  • No acceptem que la corresponsabilitat en els comptes siguin de govern, treballadors públics i ciutadania. Exigim que la banca i les grans empreses també siguin les responsables de compensar el dèficit ja que han estat les causants de l’endeutament que ha provocat la crisi del deute.