Archivo del Autor: admin

AuditFest el 14 y 15 de octubre

Desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda – PACD Barcelona estamos organizando el #AuditFest; una propuesta para un encuentro que tendrá lugar el 14 y 15 de octubre centrado en temas de auditoría, gestión de deuda y otras políticas públicas municipales. El encuentro está dirigido tanto a técnicos municipales, regidores, concejales, interventores, y otros representantes políticos (en el gobierno o en la oposición), como a miembros de grupos políticos y militantes de movimientos sociales.  [en català al continuació]

AuditFest.Web

Contexto y propuesta:

A partir de las últimas elecciones municipales en mayo de 2015 ha habido un cambio de relaciones de poder institucional en muchos municipios a nivel de todo el Estado español. Numerosos grupos progresistas y candidaturas ciudadanas han conseguido representación en los consistorios municipales creando una nueva situación de oportunidades y retos.

Este nuevo panorama político ha dado lugar a que numerosos ayuntamientos recojan la iniciativa de hacer auditorías ciudadanas, trabajada desde los movimientos sociales a lo largo de los últimos años, y se propongan iniciar auditorías ciudadanas de la deuda y de la gestión publica y con ellas se planteen cuestiones como la no priorización del pago o incluso su impago en casos de deuda ilegítima. Otras cuestiones como la transparencia, el derecho a la información, la rendición de cuentas, análisis y evaluación ciudadana de la gestión pública, la (re)municipalización de los servicios, etc, se tornan políticas prioritarias para muchos consistorios.

Sin embargo el reto es poder disponer de herramientas para aterrizar esas demandas en propuestas, procesos y políticas públicas concretas, que cuenten además con la participación de la ciudadanía. Es por ello que desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) en Barcelona queremos organizar un evento que nos sirva precisamente para eso, para concretar las demandas sociales en políticas concretas y reales. Sigue leyendo

[FIRMA] El nuevo gobierno del Estado español debe auditar la deuda pública con activa participación ciudadana

Estos días estamos viendo cómo los partidos políticos que se presentan a las elecciones del 26J lo hacen sin tan sólo mencionar la deuda en sus discursos. Es evidente que sin abordar la cuestión de la deuda no se puede avanzar hacia políticas que beneficien a la mayoría social. Y para abordar la cuestión de la deuda es urgente realizar una auditoría con participación ciudadana activa para poder analizar en profundidad los mecanismos que cargan sobre la mayoría de la población deudas de las que no somos responsables y que justifican un retroceso de derechos sin parangón en las últimas décadas. 

3monos26J-3

Desde la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda (PACD) entendemos que durante esta campaña electoral o se habla de deuda o no se está abordando una cuestión clave del presente y futuro de este país. Por ello estamos difundiendo el manifiesto «El nuevo gobierno del Estado español debe auditar la deuda pública con activa participación ciudadana» (a continuación). Si estás de acuerdo, te invitamos a que te unas firmando el manifiesto (ver al final del manifiesto las firmas recogidas hasta ahora). La última semana de campaña electoral lo haremos llegar a las diferentes candidaturas con las firmas recogidas. 

Sigue leyendo

Proposta per una Auditoria Ciutadana a la Generalitat de Catalunya

El passat 19 de maig el Parlament de Catalunya va aprovar una moció en la que insta al govern a col·laborar amb l’auditoria ciutadana i popular sobre el deute públic i altres compromisos financers, impulsant les mesures que siguin de la seva competència per fer-la possible.
Alguns mitjans van recollir la notícia
– Moció aprovada al BOPC: http://www.parlament.cat/document/bopc/170153.pdf
Ci1VsgIWsAAW-LK 
Des de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute (PACD) venim reclamant la realització d’una auditoria ciutadana de la Generalitat des de fa anys i ens felicitem pel pas donat al Parlament (veieu per exemple www.independentsdequi.cat sobre el deute públic a Catalunya o l’acció per reclamar transparència a la Generalitat). Un pas que no hagués estat possible sense la feina des dels carrers de moltes de vosaltres que heu donat suport des de fa temps a la proposta d’Auditoria Ciutadana i de posar el deute al centre de l’agenda política. El «No devem! No Paguem!» ha estat un lema que els carrera han fet seus des de l’inici de les mobilitzacions contra l’estafa de la crisi, ara el portem també al Parlament.
Entenem que l’auditoria és un pas imprescindible per trencar amb l’opacitat que regna al voltant del deute públic, però també d’altres aspectes de la gestió financera de la Generalitat, com els finançaments estructurats. L’auditoria ciutadana l’entenem com un procés en el que no només volem avançar en la comprensió col·lectiva sobre l’evolució i la situació d’endeutament, sinó també ens ha de permetre dotar-nos d’eines per definir com volem que es gestioni el finançament públic, el deute i, en general, les polítiques públiques en el futur. 
Volem que aquest procés d’auditoria sigui participat i transparent, i que abordi l’anàlisi de l’endeutament, els seus impactes i sostenibilitat, així com altres aspectes de la gestió pública, de forma integral, ajudant-nos a entendre el context (econòmic, però també polític i social) en el que s’ha donat, així com els impactes ambientals, socials o de gènere  que es puguin produir en l’execució o arrel del pagament d’aquest deute. En definitiva, una auditoria integral i ciutadana ens ha de permetre abordar com recuperar la nostra sobirania i la confiança en les institucions democràtiques.
És per això que volem fer-vos a les mans una proposta detallada sobre com imaginem des de la PACD aquest procés d’Auditoria Ciutadana:

La proposta ha estat elaborada amb la voluntat que pugui esdevenir un document de treball que pugui ser esmenat i millorat per la ciutadania. Entenem que la vostra opinió i suport és imprescindible per a que l’Auditoria sigui veritablement Ciutadana. Només amb la participació de moltes de vosaltres podrà tirar endavant i per tant us agrairem que ens feu saber si teniu dubtes, comentaris o suggeriments
En aquest article publicat fa unes setmanes es resumeixen els aspectes més destacats de la proposta: http://www.eldiario.es/catalunyaplural/opinions/Per-volem-auditar-deute-Generalitat_6_506809349.html 
Properament us convocarem a una trobada per veure com entre totes podem engegar aquest procés d’auditoria ciutadana i així entre totes aixecar les catifes que amaguen l’endeutament i processos com la privatització de la sanitat, la construcció de la L9 del metro i altres infraestructures o la gestió d’empreses públiques totalment opaques. Esperem poder comptar amb vosaltres! 

Per què i com volem auditar el deute de la Generalitat

La Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute reclama que el Govern català vagi més enllà en l’anàlisi del Deute en el marc del grup de treball creat recentment i es comprometi amb una auditoria ciutadana i integral

Un deute de 70.000 milions d’euros no és poca cosa per a la Generalitat de Catalunya. El 2015 un de cada quatre euros i mig del pressupost es va destinar a pagar el deute i els seus interessos. Des del 2007 deute públic català s’ha multiplicat per 4,5, en un procés en espiral en el que cada any la Generalitat s’endeuta encara més per poder fer front al deute acumulat. Endeutar-se per pagar deute.

H_3084110_20160519125749-kDUF-U401908628810pDG-992x558@LaVanguardia-Web

Si al pagament del deute sumem altres compromisos ineludibles com el pagament de peatges a l’ombra i altres finançaments estructurats per la construcció d’infraestructures, en el pressupost resta molt poc marge per a la realització d’un pla de xoc que afronti amb garanties la situació d’emergència social que viu bona part de la població catalana.

En aquest marc una de les exigències de la CUP-Crida Constituent en el seu pacte amb Junts pel Si va ser la revisió de què hi ha darrera d’aquest deute a través d’una auditoria del mateix. De moment, el Govern català ha creat un grup de treball obert als diferents grups parlamentaris per analitzar la situació d’endeutament de la Generalitat.

¿Será ciudadana la auditoria de la Generalitat?

Artículo publicado en el levante y en el diario información

[artículo en Valenciano]

arton5700-dfd77

 

En la sesión de las Corts Valencianes del 29 de octubre de 2015 se aprobó la Moción 1/IX, sobre la realización de una auditoría ciudadana de la deuda. Saludamos la iniciativa.

¿Por qué? El nuevo consell del País Valencià se ha encontrado con más de 40.000 millones de euros de deuda, el 40% de su producto interior bruto anual, más de 8.000 € de deuda por valenciana. La progresión de la deuda es notable (en el 2005 era 10.532 millones de euros) y, por tanto, también la de sus intereses. Esta deuda provoca un colapso presupuestario a la Generalitat. Conocer los por qués de cómo se ha llegado a esta situación es algo que necesita saber la ciudadanía, ya que ésta es quien debe decidir qué hacer con la deuda. Esta moción puede abrir la puerta a la identificación de la parte ilegítima o ilegal de esta deuda.

La Generalitat, por un lado, ha visto disminuir sus ingresos de forma ilegítima. Recibe menos dinero del gobierno central tanto por una infrafinanciación histórica (de 1000 millones anuales) como por una reducción de las transferencias derivada de la crisis del 2008. Esta disminución de las transferencias se debe, en gran medida, a la debilidad recaudatoria de las agencias tributarias causada, en primer lugar, por la decisión política de los diferentes gobiernos estatales de disminuir la recaudación fiscal sobre los más ricos y de proteger sus patrimonios, una política fiscal  secundada, a su vez, por el gobierno del País Valencià (por ejemplo, con la exención del Impuesto sobre el Patrimonio). Y, en segundo lugar, por la falta de persecución del fraude fiscal. A esta debilidad recaudatoria se sumó el aumento de la deuda pública derivado del rescate de la deuda privada de bancos y grandes empresas. Como consecuencia de ello, la Generalitat se ha visto obligada a pedir préstamos, y a aumentar, por tanto, su Deuda.

Por otro lado, parte del dinero público puede haberse gastado de forma como mínimo ilegítima: Conciertos y concesiones de la sanidad pública. Negocios ilegítimos, y de una legalidad que hay que probar, como la Fórmula 1, la Volvo Ocean Race, el aeropuerto de Castelló, la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Sobrecostes de empresas públicas como Ciegsa. Son gastos que no cubren necesidades básicas de la población y que han contribuido al aumento de la Deuda.

Al tiempo que saludamos la iniciativa de la Auditoría, vemos que la misma tiene limitaciones importantes. Le dicen «ciudadana», pero observamos que, en ella, la ciudadanía está de espectadora. La comisión ciudadana -si existe- no podrá establecer las preguntas ni los criterios de ilegitimidad, tampoco tendrá acceso a los documentos i contratos, sino solo a los informes ya hechos por las Sindicaturas de Greuges y de Comptes. De ser así, la Auditoría estaria dirigida, en realidad, por los grupos políticos que han controlado (legalmente) el funcionamento de estas instituciones. Por último, no hay ninguna referencia a las decisiones que puedan y deban tomarse al respecto del informe final, ni sobre las consecuencias de las ilegitimidades que se establezcan en torno a la deuda. ¿Cómo va a deliberar la ciudadanía sobre él?, ¿con qué plazos y procedimientos? ¿sus decisiones serán vinculantes? ¿Se le dará al informe final la presentación social que requiere?

Por todo ello, el saludo inicial que hacemos desde la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute-País Valencià no debe entenderse como un cheque en blanco. Las insuficiencias detectadas, a nuestro entender, desactivan el potencial de salud y de empoderamiento público que pudiera tener una auditoría ciudadana real.

Serà ciutadana l´auditoria de la Generalitat?

Artículo publicado en el levante y en el diario información

[artículo en Castellano]

 

arton5700-dfd77

 

En la sessió de les Corts Valencianes del 29 d’octubre de 2015 es va aprovar la Moció 1/IX, sobre la realització d’una auditoria ciutadana del deute. Saludem la iniciativa. Per què? El nou consell del País Valencià s’ha trobat amb més de 40.000 milions d’euros de deute, el 40% del seu producte interior brut anual, més de 8.000 € de deute per valencià. La progressió del deute és notable (en el 2005 era 10.532 milions d’euros) i, per tant, també la dels seus interessos. Aquest deute provoca un col·lapse pressupostari a la Generalitat. Conèixer els perquès de com s’ha arribat a aquesta situació és el que necessita saber la ciutadania, ja que aquesta és qui ha de decidir què fer amb el deute. Aquesta moció pot obrir la porta a la identificació de la part il·legítima o il·legal d’aquest deute.

La Generalitat, d’una banda, ha vist disminuir els seus ingressos de forma il·legítima. Rep menys diners del govern central tant per una infrafinanciació històrica (de 1000 milions anuals) com per una reducció de les transferències derivada de la crisi del 2008. Aquesta disminució de les transferències es deu, en gran mesura, a la debilitat recaptatòria de les agències tributàries causada, en primer lloc, per la decisió política dels diferents governs estatals de disminuir la recaptació fiscal sobre els més rics i de protegir els seus patrimonis, una política fiscal secundada, al seu torn, pel govern del País Valencià (per exemple, amb l’exempció de l’Impost sobre el Patrimoni). I, en segon lloc, per la falta de persecució del frau fiscal. A aquesta debilitat recaptatòria es va sumar l’augment del deute públic derivat del rescat del deute privat de bancs i grans empreses. Com a conseqüència d’açò, la Generalitat s’ha vist obligada a demanar préstecs, i a augmentar, per tant, el seu deute.
D’altra banda, part dels diners públics pot haver-se gastat de forma com a mínim il·legítima: Concerts i concessions de la sanitat pública. Negocis il·legítims, i d’una legalitat que cal provar, com la Fórmula 1, la VolvoOcean Race, l’aeroport de Castelló, la Ciutat de les Arts i les Ciències. Sobrecostes d’empreses públiques com Ciegsa. Són despeses, totes elles, que no cobreixen necessitats bàsiques de la població i que han contribuït a l’augment del Deute.

Alhora que saludem la iniciativa de l’Auditoria, veiem que la mateixa té limitacions importants. Li diuen ´ciutadana´, però observem que, en aquesta, la ciutadania està d’espectadora. La comissió ciutadana -si existeix- no podrà establir les preguntes ni els criteris d’il·legitimitat, tampoc no tindrà accés als documents i contractes, sinó solament als informes ja fets per les Sindicatures de Greuges i de Comptes. En aquest cas, l’Auditoria estaria dirigida, en realitat, pels grups polítics que han controlat (legalment) el funcionamento d’aquestes institucions. Finalment, no hi ha cap referència a les decisions que puguen i deguen prendre’s referent a l’informe final, ni sobre les conseqüències de les il·legitimitats que s’establisquen entorn del deute. Com deliberarà la ciutadania sobre aquest?, amb quins terminis i procediments? les seues decisions seran vinculants? Se li donarà a l’informe final la presentació social que requereix?
Per tot açò, la salutació inicial que fem des de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute-País Valencià no ha d’entendre’s com un xec en blanc. Les insuficiències detectades, al nostre entendre, desactiven el potencial de salut i d’empoderament públic que poguera tenir una auditoria ciutadana real.

El rescate infinito a las eléctricas

Pablo Cotarelo
Miembro del Observatorio de la Deuda de la Globalización

Algunos creyeron que la liberalización del sector eléctrico que inició el gobierno de Aznar, Rato y Piqué en 1998, siguiendo directivas europeas salidas de Maastricht, mejoraría, modernizaría y garantizaría el servicio eléctrico a la sociedad. Sin embargo, dejar de considerar la electricidad como servicio público nos trajo un 17% de la población con serios problemas de pagar sus facturas energéticas (2012). El blindaje de la distribución de electricidad permitió que las grandes empresas operar en forma de oligopolio.

Un sistema de fijación de los precios de la electricidad opaco y anticuado ha procurado sobrecostes injustificados, pagos que no cumplen con los fines para los que se habían formalizado, proyectos sin justificación económica y condiciones de pago sin garantías democráticas. El estudio El coste real de la energía, impulsado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), cifra en el entorno de los 80.000 millones de euros los pagos al sector eléctrico que se podrían considerar ilegítimos (1998-2013), de los cuales 65.000 van a parar a las 5 grandes empresas del sector asociadas en Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo, EDP).

Entrada completa a «Viviendo en Deudocracia«, el blog de la PACD en Público.