[Nota de Premsa] La ciutadania posa a prova la transparència de la Generalitat de Catalunya

[En Castellano]

La Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute – PACD – No Devem! No Paguem! juntament amb d’altres activistes, col·lectius i moviments socials catalans ha presentat, coincidint amb el Dia Internacional pel Dret a la Informació, una petició a la Generalitat de Catalunya reclamant l’accés ciutadà a dades i informacions relacionades amb el deute, les retallades i les polítiques del govern català davant la crisi.

audit4

Barcelona, 27 de setembre 2013. Demà 28 de setembre es commemora el Dia Internacional pel Dret a la Informació, conegut també popularment com el dret a la transparència. Des de la PACD s’ha volgut aprofitar aquesta data per posar atenció en aquelles qüestions on l’accés a la informació per part de la ciutadania es troba amb obstacles per part de les administracions públiques. Tot i les declaracions del President Artur Mas el passat 22 de febrer, quan presentant les 51 propostes per restablir la confiança entre ciutadania i institucions va afirmar que el Govern pretén «fer de Catalunya un país de bones pràctiques, un país de transparència«, els ciutadans i ciutadanes ens trobem amb dificultats a l’hora d’accedir a certes dades.  

Des de la PACD s’entén que posar a l’abast de la ciutadania tota la informació relacionada amb la gestió pública és només una qüestió de voluntat política. Entenem a més que hi ha tot un seguit de dades que, al no estar disponibles, no permeten fer una avaluació informada per part de la ciutadania de la gestió que fan partits polítics en el poder.

En aquest sentit, s’ha presentat en nom de la PACD i d’un bon grapat de d’activistes, col·lectius i moviments socials una instància adreçada al President Artur Mas i al Conseller Mas-Colell reclamant un seguit de dades i informacions que no estan accessibles a través de la pàgina web http://transparencia.gencat.cat ni de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya (adjuntem còpia de la instància).

Algunes de les demandes plantejades des de la PACD estan relacionades amb qüestions tant centrals en la gestió de la crisi com el deute català i qui en són els creditors, o quines són les administracions que s’han acollit al Pla de Pagaments de Proveïdors. Aquest Pla ha estat qüestionat per la PACD i diverses forces polítiques a diversos municipis de Catalunya, per imposar sobre els ajuntaments el pagament d’interessos abusius a la banca.

Activistes de diferents col·lectius i moviments socials han fet arribar les seves demandes d’informació a la PACD, responent a la crida d’aquesta plataforma. Així s’han inclòs qüestions relacionades amb la quantitat d’habitatges buits a Catalunya i la gestió que d’aquests en fa l’Agència d’Habitatge de Catalunya, arran de les preguntes remeses per membres del Col·lectiu 500×20. S’han remès també demandes d’informació al voltant del pressupost detallat de l’Institut Català de la Salut o el pressupost dedicat a entitats educatives i sanitàries concertades, per part d’activistes de l’Assemblea de Sarrià Sant Gervasi (Barcelona). Des de persones que participen a l’Assemblea de Treballadores de la Ciutat de la Justícia s’han tramès preguntes relacionades amb les despeses vinculades a la construcció i manteniment de la Ciutat de la Justícia.

Des de la PACD argumentem que «per poder fer front a decisions informades cal no només tenir accés a la informació, sinó que aquesta estigui a l’abast i sigui comprensible per a tothom. L’accés a una informació comprensible i a l’abast és el primer pas necessari per poder engegar un procés d’Auditoria Ciutadana del Deute com el que promou la PACD».

En aquest procés es busca informar i formar a la ciutadania sobre l’origen, la gestió i els impactes del deute i de les mesures d’austeritat que l’acompanyen. Per la PACD l’Auditoria Ciutadana és «un procés de transparència, educació popular i empoderament des de la ciutadania en un moment en el que el pagament del deute i els seus interessos es prioritza per davant d’Inversions en salut, educació, benestar social, habitatge o foment del treball digne, entre molts d’altres sectors necessaris per a garantir els drets econòmics, socials i culturals de la població».

És per això que la instància presentada coincidint amb la celebració del Dia Internacional pel Dret a la Informació sol·licita al Conseller d’Economia, a qui estan adreçades la major part de les demandes d’informació, i al President de la Generalitat, responsable de la política de participació, que posin a disposició de la ciutadania totes les dades i informacions reclamades a través de la nova web de transparència de la Generalitat de Catalunya.

«Comprovem dia a dia que des de les Administracions Públiques, i en particular des de la Generalitat de Catalunya, s’amaga, es manipula o es dificulta l’accés a la informació amb l’objectiu de mantenir la solidesa del discurs institucional al voltant de la crisi. S’amaguen així processos de desgast de serveis socials per argumentar la seva privatització, així com la priorització del pagament d’un deute, sovint il·legítim, davant de la cobertura de serveis socials bàsics» s’afirma des de la PACD. La demanda de la PACD i de les persones i moviments socials que s’hi han sumat respon a la necessitat de desvelar què amaguen les polítiques d’austeritat.

En les properes setmanes esperem rebre una resposta per part de l’administració catalana.

Per a més informació o per concertar alguna entrevista poseu-vos en contacte amb:

auditoriabcn@gmail.com

www.auditoriaciudadana.net

auditoriabcn@gmail.com  – auditciudadana@gmail.com

@auditoriabcn@auditciudadana

facebook.com/auditoriaciudadanadeuda