Acció ciutadana per la Transparència Municipal

La Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute (PACD) ha encetat una línia de treball municipal per lluitar pel dret a la informació i a la participació de la ciutadania en l’administració que li és més propera i més directa: l’ajuntament del seu municipi.
Dins d’aquesta línia de treball hem promogut una acció ciutadana senzilla i potencialment efectiva que no és més que exercir el dret a aconseguir la informació pressupostària del seu municipi.
El primer pas que defensem des de la PACD per arribar a auditar els comptes públics a qualsevol nivell és aprendre a aconseguir i entendre la documentació pública. I no cal dir que també és una manera d’obligar als nostres municipis a ser, de manera efectiva, més transparents. En general els ajuntaments no faciliten l’accés de la ciutadania a una informació pressupostària completa: sovint als webs municipals la informació és minsa, propagandística o inexistent. Quan la llei els obliga a fer públics els pressupostos ho solen notificar a la població a a través del BOP (Butlletí Oficial Provincial) de la seva provínicia i la informació no arriba al gruix de la població. La consulta pública dura 15 dies hàbils i sol oferir-se una única còpia per consultar in situ i si es demana la còpia (en paper o digital) no només no es facilita sinó que s’interroga a qui la demana o se li donen llargues o excuses. L’administració, i els funcionaris que hi treballen, entren en el joc d’esgotar a qui s’interessa per aconseguir una informació a la qual té dret.
Per aquest motiu, des de la PACD i en col·laboraBDYY74nCAAEtKu6.jpg largeció amb les assemblees del 15M, Associacions de Veïns i d’altres col.lectius i plataformes, hem promogut una acció ciutadana que consisteix en la presentació d’una instància a les dependències de l’Ajuntament, avui ho hem fet al d’El Masnou, sol.licitant una còpia íntegra de l’expedient complert dels pressupostos aprovats inicialment en ple de l’ajuntament. Prèviament es demana oralment una còpia a l’administració en paper o digital, però és denegada. L’objectiu d’aquesta acció és aconseguir fer accessible a la ciutadania una documentació que ho hauria de ser per llei.
Aquesta és la segona, però no la darrera acció que fem en aquesta línia. Tot just hem començat. Fa un mes vam impulsar-ho a l’Ajuntament de Sant Joan Despí, i el resultat ha estat que aquesta acció va causar que, per primer cop, la ciutadania del municipi tingui accés a gran part del pressupost municipal.
Aprofitem per convidar a la ciutadania d’El Masnou a assistir a la propera audiència pública dels pressuposotos, ja que els ajuntaments no en fan massa difusió, i que tindrà lloc el 26 de febrer a la segona planta de Can Malet, a partir de les 19 h (http://www.elmasnou.net/document.php?id=10443)
També us convidem a treballar juntes en aquest sentit. Per això aprofitem per convocar-vos als interessats a la reunió de la PACD demà a les 19h a Rivadeneira, 6, 3a planta a les 19h o a contactar amb nosaltres: auditoriabcn@gmail.com.
#JuntesPodem
L’acció anterior a Sant Joan Despí:
Sobre els resultats:
Sobre l’audiència pública dels pressupostos d’El Masnou:
On consultar el BOP de la teva província: