Sabadell, 5è municipi en declarar il.legítim els interessos del deute del Pla de Pagament de Proveïdors

Des de la Plataforma de l’Auditoria Ciutadana del Deute (PACD), denunciem  la il·legitimitat del deute en tots els nivells de l’Administració, des del deute estatal fins al municipal.  

Per aquest motiu en el ple municipal que s’ha celebrat el dimarts dia 5 de Novembre, amb la col·laboració de CIU, Entesa, ICV i EUiA hem presentat una moció per declarar una part del deute de l’Ajuntament de Sabadell com il·legítim. Concretament aquella part que prové del mecanisme de pagament de proveïdors basat en els crèdits ICO, ja que les entitats financeres fan un negoci abusiu en el cobrament d’interessos, doncs han rebut diner públic a l ‘1%, amb l’Estat com a garantia i cobren un 5,9% d’interès pel diner prestat als ajuntaments.

Seguim insistint en la necessitat de realitzar una auditoria ciutadana dels comptes de l’Ajuntament de Sabadell amb la finalitat d’avaluar i quantificar la xifra total del deute il·legítim.

Amb la declaració de la  part del deute il·legítim,  volem denunciar l’augment de l’endeutament de l’Administració a causa dels retards de liquidesa  i per tant s’augmenta el deute públic. Les conseqüències d’aquests deutes són que socialitzen les pèrdues i  privatitzen els beneficis. A més cal dir que aquest funcionament no només és exclusiu dels crèdits ICO sinó que es paradigmàtic de forma general en allò relacionat amb el deute públic. 

Aquest funcionament ha esdevingut un mecanisme de dominació política i que permet l’enriquiment  d’una petita minoria i l’empobriment d’una immensa majoria de la població. L’any 2013 es pagaran uns 40.000 milions d’interessos del deute a l’estat espanyol, 10.000 milions d’euros més del que es paga en subsidis d’atur.

Plataforma de l’Auditoria Ciutadana del Deute (PACD)

 

Notícies relacionades: