Archivo de la etiqueta: auditoría/deute il·legítima

El miratge de la independència

seguem amb el deutePbulicat a Sentit Crític el 18 de setembre de 2014
 
La independència, aquella fita que sembla cada cop menys llunyana, és per a moltes sinònim de llibertat i de sobirania plena, d’emprendre un vol lliure de lligams imposats. La majoria sabem, però, que la realitat és molt més complexa, i que la sobirania i la independència reals han d’anar molt més enllà d’un canvi de fronteres físiques. Tenim al davant l’oportunitat de construir un nou marc de referència, i en aquest viatge que emprenem la qüestió del deute ha de ser un eix central dels debats sobre fins on volem arribar.
 
Fins ara, s’ha parat atenció en el deute que heretaríem de l’Estat espanyol. Però cal posar atenció també a decidir què fem amb els deutes “propis”, els generats per les administracions públiques catalanes, i en especial l’astronòmic deute acumulat per la Generalitat de Catalunya. Uns deutes acumulats envers els mercats financers (principalment bancs nacionals, espanyols i internacionals), però sobretot envers el mateix Estat espanyol.

Sigue leyendo

Ante las crisis de la deuda, auditorías ciudadanas / Davant de les crisis del deute, auditories ciutadanes / Against the debt crisis, citizen audits

No debemosArtículo de Inés Marco, Miembro de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) Publicado en  «Sostenible?», Desembre 2013, núm. 14, p. 59-74. Documento completo [CAST] 
Sigue leyendo